Carta de resposta a la sol.licitud de col.laboració municipal per a les festes