Carta d’agraïment al portador del Guió en la processó del Corpus