Carta d’acceptació per a presidir la missa de día de Sant Jordi