Carta comunicat a l’Arquebisbat sobre la inscripció en el registre d’associacions del Ministeri de Justícia