Carta comunicat a l’ajuntament sobre la inscripció en el registre d’associacions del Ministeri de Justícia