Campaña de recogida de papel y cartón


Banyeres Nuestro Periocic. edición impresa

descargar documento

La Confraria de Sant Jordi va fer la seua campanya trimestral d’arreplega de paper i cartó el passat 19 de octubre. Esta activitat, que contabilitza al voltant de 35 tones per campanya, permet a l’entitat obtindre fons per a sufragar les activitats que du a terme.
Representa, al mismo tiempo, una contribució a la preservació del medi ambient, fomentant l’aprofitament de residus reciclables perquè tornen a ser convertits en materials novament utilitzables. És igualment lloable linterès de veïns, comerços i empreses per anar guardant el paper i cartó generats fins que la Confraria anuncia la data de la següent campanya, així com el de les empreses que cedeixen els seus vehicles i instal•lacions perquè puga dur-se a terme aquesta.