Autorització per a realitzar la grabació del CD de la Missa de Sant Jordi