Assemblea de la Confraria de Sant Jordi


El Nostre Periocic. Edició impresa

Descarregar document

En 1.777 persones ha quedat el nombre de socis que formen la Confraria de Sant Jordi, després de l’actualització del cens de l’entitat, una volta considerades les ultimes altes i baixes produïdes.

És la dada que es va fer pública en el transcurs de l’última assemblea que va celebrar la institució en la seua seu social, la matinal del diumenge 11 de marc,. Això fa que es mantinga com una de les institucions amb major nombre socis de la població.

Entre els assumptes que es van abordar es va tractar l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es van comunicar els pressupostos que hi haurà enguany, es va infor¬mar dels diferents projectes que estan abordant-se i de qui ostentarà el càrrec de “Majoral Major”, situació que s’ha plantejat després de la defunció de la persona que ocupava aquest lloc