50 anys de les noves andes de Sant Jordi ”el Xicotet”


L’equip de redacció

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi, que des dels seus inicis ha tingut com a prioritat vetllar i treballar pel ben fer dels actes religiosos de les nostres festes en honor a Sant Jordi, entre altres obligacions, l’any 1963 va considerar que el desenvolupament i participació dels veïns i festers en la Solemne Processó del Sant era magnífic; però que l’anda en què es portava la imatge, anomenada carinyosament pels banyeruts “el Xicotet”, realitzada l’any 1944 pel famós escultor valencià José Justo Villalba, era massa simple i deslluïa el final de la mateixa, per ser senzilla i pobra. Per això van acometre l’empresa de fer-ne una de nova per donar-li major ressalt i esplendor a la imatge del nostre Patró Sant Jordi.
Empresa, no tan sols de la Confraria, sinó de tot un poble per a millorar la dignitat i lluïment de la imatge que entre tots el veïns s’havia fet 19 anys abans. Així que, per aconseguir un major consens, es va convocar una assemblea de veïns que es va realitzar a l’antic Teatre Beneficència, on hui en dia s’ubica la Casa de Cultura, en la que es va exposar el projecte i la necessitat de realitzar-lo de forma urgent, prenent-se, de forma majoritaria, la decissió d’escometre’l immediatament. A més, l’acord incloïa el requisit de què la nova anda havia de recordar i estar basada en la que hi havia tingut abans de la Guerra Civil l’antiga imatge del Sant, obra del reconegut artista valencià Antonio Esteve Romero, realitzada l’any 1841.
L’antiga anda, beneïda el 23 d’abril de 1888, va ser realitzada pel taller de fusteria del nostre poble regentat pel fuster Miguel Ribera; sent l’encarregat de les directrius artístiques i decoratives D. Victoriano Martínez, “el Mestre Martínez”, qui a més es va ocu-par del daurat de la mateixa. El cost total de la seua construcció i decoració va ser de 8.000 reals de “vellón” *1.
Tant l’antiga imatge com la seua anda van ser destruïdes el 27 de juliol de 1936, al ser cremades juntament amb tot el patrimoni religiós, de propietat parroquial i particular, al paratge del Pla Roig.
El matí del dia 22 d’abril de 1963, va ser beneïda la nova anda. Realitzada amb fusta tallada, amb les figures dels àngels policromades i tota la resta daurada en or fi brunyit. El seu cost va ser pagat íntegrament pel banyerut i gran devot de Sant Jordi, Gregorio Molina Ribera. L’anda s’estrenà, a l’endemà de ser beneïda, en la Solemne Processó del dia de Sant Jordi.
La Confraria de Sant Jordi, tan arrelada al nostre poble, seguix preocupant-se pel bon fer i desenvo-lupament dels actes religiosos que el poble de Banyeres de Mariola celebra per a major Glòria del seu benvolgut Patró, així com pel manteniment i restauració del patrimoni religiós que la mateixa custodia i administra; per este motiu, a principis de l’any 2010, este anda va ser sotmesa a un procés de tractament per a evitar els atacs del corcó –que tant de mal li havien fet al llarg del quasi mig segle des de la seua construcció–, a un altre de neteja i restauració, així com al redaurat d’algunes motllures; lluint en l’actualitat en tot el seu esplendor i magnificència.

Observacions:
*1 op. cit Miguel Sempere Martínez.
Bibliografia:
Confraria de Sant Jordi, Miguel Sempere Martínez i José Luís Vañó Pont, 1995.
Pàgina web de la Confraria de Sant Jordi: https://www.csantjordi.es.
Fotografies:
1. Processó de Sant Jordi, 23 d’abril de 1965. Fotografia cedida per Miguel Sempere Martínez, publicada al seu llibre: Historia de la Comparsa de Cristianos de Bañeres, editat l’any 1993.
2. Anda i imatge de Sant Jordi, 23 d’abril de 2011. Fotografia de Juansa Ibáñez Pina.
3, 4 i 6. Detalls de l’anda. Fotografies de Xavier Ferragut, Art i Restauració d’Algemesí, any 2010.
5. Inscripció recordatori a l’interior de l’anda. Fotografia de Juansa Ibáñez Pina, any 2010.

Descarregar document