25 aniversari de la recuperació del cant dels Gojos al nostre Patró Sant Jordi


L’equip de redacció

Els Gojos, un cant poètic que els pobles dediquen a Crist, la Verge o el seus Sants Patrons, a partir de l’Edat Mitjana, és un recitat acompanyat de música que es cantava per donar una major solemnitat a la festivitat que en cada cas es celebrava.
En el nostre poble, antigament es cantaven al finalitzar les diferents misses de l’Octavari de Sant Jordi que es celebra als mesos d’abril i maig*1, i així mateix al concloure la Processó de la Relíquia del Sant, el primer diumenge de setembre*2. Malauradament, diverses raons van propiciar que este cant popular que enalteix les virtuts del nostre Patró desapareguera.
L’any 1988, la Confraria de Sant Jordi recupera el cant dels Gojos, per a concloure la solemne Processó del dia 23 d’abril, al temps que el Sant efectuava la seua entrada al Temple Parroquial. Per a donar-li major solemnitat a este esdeveniment, van ser interpretats per la Coral Mariola del nostre poble, acompanyant-la tots el fidels presents, pletòrics de sentiment, perquè novament tornaven a cantar-li al Patró Sant Jordi els seus Gojos i els retornaven al lloc que mereixien i mai no devien haver perdut. A més, la Junta Directiva va editar una targeta amb la iconografia de Sant Jordi en la que també figurava el text del Gojos, per a què no tornaren a quedar-se en l’oblit.
Més tard, el primer diumenge del mes de setembre, durant les festes de la Relíquia del mateix any, també s’incorpora el cant dels Gojos al final de la Processó, mentre les autoritats, Capitans de les filaes, Comissió de Festes de Sant Jordi, Escolta i Porta Pal•li de la Relíquia, membres de la Junta de la Confraria de Sant Jordi i tots els fidels que així ho desitjaven, veneraven la Relíquia del Gloriós Màrtir de Crist.
Afortunadament, el cant del Gojos ha seguit engrandint-se, any rere any, gràcies al treball que la Confraria de Sant Jordi realitza, editant una estampa amb imatges de Sant Jordi (una diferent en cada ocasió) en l’anvers, i la lletra del Gojos a Sant Jordi de Banyeres de Mariola en el revers, que es reparteix a tots els participants en les processons del mes d’abril i de setembre. Així, la Confraria complint una de les seues principals finalitats: promoure el culte i la devoció a Sant Jordi, fa que el nostre Patró entre dues vegades a l’any a les cases del nostre poble, al mateix temps que augmenta la iconografia, que tots el banyeruts gaudim de guardar, col•leccionar i venerar.

Observacions:
*1 op. cit. José Luís Vañó Pont.
*2 op. cit. Miguel Sempere Martínez.
Bibliografia:
Confraria de Sant Jordi, Miguel Sempere Martínez i José Luís Vañó Pont, 1995.
Pàgina web de la Confraria de Sant Jordi: https://www.csantjordi.es.
Fotografia:
Antiga làmina dels “Gozos al Glorioso Mártir San Jorge, Patrón de Bañeres”, cedida per José Luís Vañó Pont, apareguda al llibre Banyeres, estudio histórico-geográfico y cultural de la Villa, publicat l’any 1986 pel Grup Cultural d’Investigació.

Descarregar document