Treball de doctorat del departament d’història de l’art