Resolució de la junta de govern sobre la inscripció en el registre municipal d’associacions