Protocol de cessió dels terrenys de l’Ermita del Conjurador