Projecte d’execució bàsica de l’àrea del Monument de Sant Jordi