Pressupost de revestiment de la façana del carrer Sant Francesc