Pressupost de restauració de la imatge de Sant Jordi