Pressupost CAM de les despeses de la exposició Iconogràfica