Plànols del projecte bàsic i d’execució de l’àrea del Monument de Sant Jordi