Papeleta de la rifa de una réplica del monumento de San Jorge