Papereta de la rifa d’una replica del monument de Sant Jordi