Papeleta de la rifa de una escultura del monumento de San Jorge