Papereta de la rifa d’una escultura del monument de Sant Jordi