Notes al programa del Concert commemoratiu del 80 aniversário da Fraternidade