Notes al programa del Concert commemoratiu del 80 Jahrestag der Bruderschaft