Llista de membres de la junta directiva per al període 2008-2011