Invitació als socis-confrares als actes del 80 aniversari de la fundació de la Confraria