Invitació als concerts de l’octavari per las socis de la confraria