Invitació a l’ajuntament de Banyeres als actes del 80 aniversari de la fundació de la Confraria