Invitació a la presentació del programa de festes i del cartell anunciador