Invitació a la inauguració del 75 aniversari de la fundació de la Filá de Marrocs