Invitació a I’acte de commemoració del 300 Aniversari dels privilegis concedits a Banyeres