Inventari de l’antiga església parroquial de Banyeres -1703-1704


Associació cultural font bona

Fruit del projecte d’investigació que l’Associació Cultural Font Bona va realitzar durant els anys 1997-98, va ser el buidatge dels Protocols Notarials de l’Arxiu Municipal d’Alcoi, compresos entre els anys 1633 al 1896. Dites notícies corresponen a la vida de Banyeres i informen sobre les distintes activitats importants del nostre passat. En esta ocasió reproduïm l’Inventari de la nostra antiga Església Parroquial, (situada en el solar que hui ocupa el Teatre Principal). El citat Inventari es va portar a terme en els anys 1703-1704 per Mossén Llorens, Rector Bernard Sanz, Batlle.

L’Inventari és el més antic del qual tenim notícia i d’ell podem deduir tota una sèrie de facetes del Banyeres del segle XVII.

L’Inventari diu textualment:

1.- Un cáliz de plata con su patena dorada con muchas pinturas.
2.- Item dos cálices, el uno de plata y el otro con la copa y patena de plata, cobre dorado y al pié de broce con sus vinaretas.
3.- Item un cáliz de plata con su pié dorado y sobredorado y con sus rayos y dos ángeles.
4.- Item una lámpara de plata con sus cadenas.
5.- Dos vasos de plata, el uno sirve de crisma y el otro para el Santo Deo Confirmarum con sus cruces.
6.- Una pechina de plata para el Sacramentario de los bautismos.
7.- Un hisopo de plata.
8.- Un incensario con su naveta y cuchara de plata.
9.- Un relicario dorado de oro con su cruz de plata y pie de madera dorado.
10.- Una cruz de plata sobre dorado con el Lignum Crucis, con pie de madera dorado.
11.- Un porta paz de plata con la imagen de San Jorge.
12.- Un porta de aynus con su pie de madera roto.
13.- Un globo de plata con su cruz.
14.- Dos vinajeras con sus arnilleras De plata.
15.- Una imagen de Santo Cristo.
16.- Una imagen de Nuestra de Nuestra Señora con Santo Domingo y San Francisco a los lados.
17.- Una imagen de San Jorge de madera dorada.
18.- Una imagen de Santo Domingo de madera dorada.
19.- Una imagen de Nuestra Señora a la… y a la otra Ecce Homo que sirve para los salmos.
20.- Imagen de Cartón del Niño Jesús con sus vestidos dorados.
21.- Imagen de San José dorada.
22.- Una capa de damasco que sirve para los comulgares.
23.- Dos linternas de hoja de Milán.
24.- Un dosel de cartón de muestras muy viejo.
25.- Dos escaleras para el altar.
26.- Seis botes de madera para poner ramos.
27.- Una Sacra.
28.- Dos cortinas en el Sagrario labradas de tafetán doradas.
29.- Dos cruces de bronce para los altares.
30.- Trece candeleros de bronce.
31.- Dos facistoles de madera que sirven para cantar.
32.- Tres atriles de madera.
33.- Tres libros de coro.
34.- Seis misales, dos nuevos, otros dos de medio servir y los otros dos muy viejos.
35.- Cinco lámparas de bronce.
36.- Dos candeleros de madera.
37.- Dos andas para traer las imágenes.
38.- Dos cortinas de tela para cubrir el altar en tiempo de pasión.
39.- Un rolde con seis campanillas.
40.- Dos campanillas más.
41.- Una campanilla al lado del rolde.
42.- Una urna muy vieja para el Viernes Santo.
43.- Una urna nueva con tres columnas doradas para el Jueves Santo.
44.- Un candelero para el servicio Pascual.
45.- Tres tabaques para repartir el Pan Bendito.
46.- Un manual.
47.- Un Portapaz de hierro.
48.- Una alfombra muy vieja.
49.- Una silla negra para confesar.
50.- Cuatro albas para los mancebos, cuatro en las imágenes para las procesiones.
51.- Dos albas muy viejas.
52.- Diecisiete manteles para los altares.
53.- Una linca para los frontales.
54.- Siete roquetes para los muchachos y sacristán.
55.- Una capa de damasco verde con guarniciones de oro.
56.- Una capa de oro, casulla colorada con guarniciones de plata.
57.- Una casulla de damasco verde con cenefa muy bordada.
58.- Una casulla de damasco dorado con cenefa muy bordada.
59.- Una casulla de damasco blanco con cenefa muy bordada.
60.- Dos casullas de tafetán banco usadas.
61.- Una casulla de chanellose verde.
62.- Otra casulla de tafetán colorada con cenefa del mismo color.
63.- Una casulla de terna dorada con cenefa igual.
64.- Una casulla de chanellose muy usada.
65.- Almaizenes con anda de oro colorada.
66.- Dos cubrecálices dorados.
67.- Dos cubrecálices colorados, el uno de felpa y el otro de raso.
68.- Un cubrecáliz tejido de tafetán.
69.- Un cubrecáliz de tafetán amarillo y por otra parte rizo muy viejo.
70.- Cuatro pabellones.
71.- Dos toallas que sirven para el medio del altar.
72.- Un paño de seda que está en el Lignum Crucis.
73.- Siete bolsas de Corporales.
74.- Un frontal de ladillo muy viejo.
75.- Un frontal de damasco colorado con las imágenes del Santo Ecce Homo.
76.- Un frontal de guarda mariz con Santa Ana en medio.
77.- Un frontal amarillo muy viejo.
78.- Siete frontales de lienzo.
79.- Otro frontal con pinturas de lienzo y en medio el Niño Jesús.
80.- Otro frontal de lienzo para el altar de Santo Tomás y en medio la imagen del Santo con sus pinturas.
81.- Un paño para el púlpito de catalufa con una franja de seda fina.
82.- Un frontal de tafetán colorado de la Virgen del Rosario.
83.- Una toalla de damasco blanco que sirve para el Evangelio.
84.- Una toalla de damasco colorado que sirve para lo propio.
85.- Un paño azul viejo que sirve para el púlpito.
86.- Una capa de damasco morada con guarnición de oro.
87.- Una capa de chanellose negra.
88.- Una capa de damasco blanco con franja dorada.
89.- Una capa con su casulla dalmática frontal de oro carmesí con tres franjas.
90.- Una bolsa de corporales de lo propio.
91.- Una casulla de tafetán blanco con rango dorado de oro nuevo.
92.- Tres cubrecálices muy viejos.
93.- Tres albas…”

Al comparar este inventari amb el de 1720, vam observar el paral•lelisme existent entre l’un i l’altre, malgrat que en este transcurs de temps va tindre lloc la Guerra de Successió en la qual va quedar tant castigat el nostre poble, pels distints assetjaments i saquejos, durant els quals van ser cremades en diverses ocasions les cases de la població. Segurament el no destruir-se l’església, fóra per trobar-se dins del recinte murallat del Castell, on es va refugiar la població per a defendrer’s.

Descarregar document