Iglesia Parroquial de Banyeres de Mariola

Antonio Belda Martinez, Juan Castelló Mora, Antonio Mataix Blanquer, Francisco Javier Mira Calatayud, Miguel Sempere Martinez, José Luís Vañó Pont

L’Associació Cultural Font Bona, Centre d’Estudis Locals de Banyeres de Mariola presenta esta publicació amb motiu del 250 aniversari de la benedicció de l’actual temple parroquial de Banyeres de Mariola (1750-2002).

S’oferix al lector important informació en què es desvela el desenrotllament religiós, social i econòmic que afecta l’historia de la parròquia de la nostra localitat.

Fitxa tècnica:

Primera edició: 13 de decembre de 2004

Edita: L’Associació Cultural Font Bona, Centre d’Estudis Locals de Banyeres de Mariola. La Creu,5. Apartat Postal 105. 03450 Banyeres de Mariola (Alacant)

Disseny gràfic i maquetació: J M graphics.

Impressió:GrÁFICAS El Cid,S.L.

Núm. pàgines: 221 amb dues guardes

Mesura: 20 x 24

Dipòsit legal: A-1089-2004

ISBN: 84-609-3598-1

Printed in Spain / Unió Europea