Història Gràfica de Banyeres de Mariola I


Juan Castelló Mora, Antonio Mataix Blanquer, Francisco Javier Mira Calatayud, Miguel Sempere Martinez

Història Gràfica de Banyeres de Mariola pretén ser una recopilació d¡ imatges que reflectisquen el que ha estat la vida de la nostra vila en les sues diferents facetes, des dels inicis de la fotagrafia fins a la mitat del segles XX.

En aquesta obra trobarem diversos aspectes com la vida familiar, l’ entorn social, polític i culutral, l’economia, els costums populars i religioses, etc. Tot això emmarcat en un espai físic vist des de diferents angles, que ens donaran a conéixer el que ha estat el nostre poble durant aquesta època.

L´obra a estat presentada pels autors el divendres 19 deòctubre de 2001 a les 20,30 hs., a la Casa de Cultura-Teatre Beneficència de Banyeres de Mariola.

Fitxa tècnica:

Primera edició: 19 d’octubre de 2001

Edita: L’Associació Cultural Font Bona, Centre d’Estudis Locals de Banyeres de Mariola i l’ Ajuntament de Banyeres de Mariola

Disseny gràfic: Tam – Tam,
Josep Miquel Martínez Ferre

Impressió i enquadernació:
Arts Gràfiques Alcoi, S.A. (Alacant)

Núm. pàgines: 343 amb dues guardes

Mesura: 25 x 29,5

Dipòsit legal: A-1.270-2001

ISBN: 84-606-3126-5

Printed in Spain / Unió Europea