Facsimil “Per a perpetuar la proclamació canònica de Sant Jordi com a patró de Banyeres”