Excels patró


Vicente Ferrero. Escultor

Dans l'année 1979 tingué l’honor d’inaugurar la Sala d’Exposicions de la CAM, sítia al carrer Sant Jaume del nostre poble. En aquesta exposició d’escultura i dibuix figurava una col•lecció de dibuixos dedicats a Banyeres, amb motius representatius de la seua indústria, història i festa. D’aquest últim apartat és el present dibuix titulat: “Excels Patró”.
L’element central de la composició és la efígie de Sant Jordi, immersa en l’espai celeste. Davant la presència del Patró fuig “el mal” de la Vil•la, aquesta queda representada, potser, en el seu paisatge més estimat, al contrari que el drac. Una bandada d’oronelles, preludi de la primavera festiva, irromp en la composició orlant el Sant.

Télécharger le fichier