Estudis preliminars de la zona del Monument de Sant Jordi en l’àrea del Conjurador