Escrit col·locat al costat de la primera pedra del monument de Sant Jordi