Documentació aportada per a la sol·licitud de la missa del cementiri “Bé d’interès cultural”