Document de sol·licitud d’una subvenció a la Conselleria d’Educació per a l’edició del conte “Ja arriba Sant Jordi”