Document d’aprovació dels estatuts per l’Arquebisbe de València