Confraria de Sant Jordi


Confraria de Sant Jordi

Moltes generacions hem buscat el tresor ocult dels nostres avantpassats; tal volta un Sant Jordi venerat amb una gran devoció. Una figura amb la mirada dirigida al cel i amb l’expressió d’intercessió davant l’altíssim. En realitat si mirem cap al nostre interior ens n’adonarem que tots portem dins aquest esperit humà i senzill que ens dona la força per a seguir el camí que ell ens va ensenyar amb el seu exemple de vida. Sant Jordi té l’ímpetu del guerrer i la perfecció de la seua santedat, per això ha sigut el tresor més prenat de la nostra vila. Totes les Juntes han anat recorrent el camí i han anat completant a poc a poc aquest trencaclosques que ens porta a prendre’l com exemple i ensenya de la nostra Associació. Durant l’any 1999 hem continuat estudiant el projecte més ambiciós d’aquesta Junta l’anomena’t “Monument a Sant Jordi”. El que es pretén en primer lloc és recuperar l’espai on abans s’assentava l’Ermita del Conjurador i en segon completar la iconografia al nostre benvolgut patró. Els diferents projectes presentats no han pogut executar-se perquè necessiten modificacions tècniques i un estudi més complet. Malgrat les dificultats, el dia 23.10.1999 i dins dels actes de la “Cloenda del 750 Aniversari de la donació del rei En Jaume de la Vila de Banyeres a Jofre de Loaisa” es bení la primera pedra d’aquest monument, llegint-se la següent monició de Benedicció:

Hui, en aquest lloc emblemàtic del nostre poble.
En el pati d’armes del nostre castell.
Quan celebrem un esdeveniment històric,
La cloenda del 750 aniversari de la donació pel rei en Jaume de les Vil.les i Castells de Serrella i Banyeres.
A Jaufrido de Loaysa i la seva esposa Jacometa.
El rei que ens va donar els Furs i de nou aquestes terres, abans cristianes,
i en aquells moments des de segles, musulmanes.
Ens va dur de nou, la bona nova de l’evangeli de Jesús.
Ens va deixar dos legats importants molt estimat per ell i hui també per nosaltres:
La devoció a Santa Maria, titular de la nostra parròquia, i al gran màrtir cristià.
El cavaller Sant Jordi, el nostre patró.
Hui beneïm la primera pedra del monument que Banyeres va a alçar al seu patró.
Monument que s’ubicarà en el lloc, on abans s’alça l’ermita de Sant Jordi “el vellet”.
On el poble acudia en rogatives a implorar l’ajuda del cel.
El nostre poble, des d’aquell temps l’ha tingut per patró.
i intercessor.
A ell li fem festa.
Ell és el model de cavaller cristià.
Ell va dur a seua vida les paraules de Sant Pau:
“La veritat ha de ser el cinturó que cenyísca la vostra cintura”
“La integritat de vida, la cuirassa que us vestiu”
“El calçat dels vostres peus és la disponibilitat a anunciar la bona nova de la pau”
“Tenim sempre el braç l’escut,que es la fé”
“Poseu-vos el casc que assegura la salvació”
“Empunyeu l’espasa de la paraula de Deú”
que l’Esperit Sant vos dóna”
Que nosaltres ho fem també.
Y que la recomanació de Sant Pau:
“Manteniu-vos tots plegats, desperts,
pregant amb molta insistència a favor de tots els membres del poble de Déu,
i això siga una realitat en el nostre poble.
Sí, tots plegats.

També dues persones majors de la nostra població i que són prou coneixedors de la nostra història, D. José Maria Ferre Ferre i D. Miguel Pont Molina realitzaren un Acta de Manifestacions davant l’il•lustre Notari de la vila D. Rafael María Ballarin Gutiérrez amb data 15.7.1999, confirmant en aquest acte i davant de tots els presents, l’existència de la nostra Confraria des de l’any 1928, donant una relació dels associats que ells recorden d’aquella època. Per açò i davant la manca de documentació en arxius públics o privats per desaparèixer durant la nostra Guerra Civil queda així constància escrita del moment històric del nostre naixement des d’aquell any. Amb aquestes manifestacions es dona testimoni no sols la nostra existència sinó també el nostres fins coneguts d’exaltar i proclamar la nostra fe pel nostre Patró Sant Jordi. Agraïm des d’ací a totes eixes persones el seu gest i aprofitem per a donar les gràcies per l’ajuda i col•laboració rebuda per part de tot el nostre poble.

Descarregar document