Confraria de Sant Jordi


Confraria de Sant Jordi

Una de les alegries que ha tingut la Confraria enguany 2000, ha sigut trobar una fotografia de l’Altar de Sant Jordi anterior a l’any 1936. En primer lloc agrair a la persona que ens ha cedit la dita fotografia, amb ella vam realitzar enguany la felicitació de Nadal de la Confraria de Sant Jordi. En segon lloc hem volgut que conste en estes pàgines, perquè així en un futur esta impressió quedarà per a totes les persones que tinguen esta publicació. Així mateix en l’arxiu de la Parròquia consta l’Inventari realitzat d’este altar el 3/8/1917 amb un nou apèndix de Setembre de 1921 amb les següents dades:

Altar del Patró Sant Jordi
– Una imatge escultura del Sant.
– Sis canelobres de bronze grans.
– Creu de nacre i bronze.
– Dos jocs de sacres en fusta daurades.
– Dos frontals de talla.
– Un quadre a l’oli del Sagrat Cor de Jesús.
– Una làmpara de bronze.
– Tres aranyes de vidre.

Agrairíem que com en esta ocasió si hi ha persones o famílies que tenen fotografies, documents i qualsevol altra dada que ens ajuden a anar ampliant la nostra història i arrels que ens ho comuniquen per a seguir ampliant la nostra font de documentació i arxiu.

Després d’esta breu introducció volem aprofitar per a agrair a tot el poble de Banyeres de Mariola, tant a les famílies que dia a dia van arreplegant les seues aportacions de cartó i paper, xicotetes però que fan una suma molt elevada, com també a aquelles empreses que ens guarden grans quantitats. Per això no podem distingir uns d’altres, perquè cada u amb el seu tamany participa amb entusiasme en esta campanya. Així mateix també agrair des d’estes esbosses al grup d’empreses que fan seu este donatiu i que posteriorment l’utilitzen per mitjà del reciclatge, també sense ells esta tasca haguera sigut impossible.

D’altra banda segons s’indica en els nostres Estatuts que ja han sigut aprovats canònicament i civilment hem de celebrar 1ª primera Assemblea General de socis, que com màxim organisme de l’Entitat determinarà les línies i actuacions de la nostra associació per als pròxims anys. Esta es realitzarà marcant un fet històric que possibilitarà la participació de tots els socis en l’elecció del president, aprovació de projectes i pressupostos, i totes les activitats que es proposen per a les festes de Sant Jordi i la Relíquia. En esta assemblea també es presentarà el projecte del “Monument a Sant Jordi” en l’antiga ubicació de “L’Ermita del Conjurador”, amb tot tipus de detalls sobre l’enjardinament i urbanització del solar. Per això esperem que quan es convoque la dita Assemblea l’assistència de socis siga massiva. Este moment va a ser la culminació de quatre anys de dur treball per part de tots, així mateix comptarem amb la col•laboració de l’Excm. Ajuntament que en els seus pressupostos ja ha aprovat una partida econòmica per a la realització conjunta d’este projecte, que es culminarà l’any 2002.

En un altre ordre de coses enguany hem visitat la Vall de Campan dins del programa d’agermanament que existeix amb esta comunitat francesa, realitzant una visita a Lourdes i un intercanvi cultural i religiós amb les gents d’aquella zona. Vam ser rebuts pel seu Il•lm. Sr. Bisbe de Tarbes-Lourdes Jaques Perrier, a qui vam fer una breu presentació de la nostra Confraria, així com li vam manifestar el nostre desig que poguera presidir l’homilia del dia de Sant Jordi en les pròximes festes d’Abril-2001. Al que ens va contestar positivament excepte imperatius de força major. Amb este intercanvi els nostres pobles s’acosten ja no sols en lo social, sinó també en el més íntim i essencial de la nostra fe.

Com sempre desitgem un bones festes a tota la població i animem a la participació en totes les activitats lúdiques i religioses que es realitzen.

Descarregar document