Comunicat del canvi de trajecte de la processó de la Relíquia