Comunicat de subvenció de l’aJuntament per al 75 aniversari de la fundació de la Confraria