Comunicat de subvenció de l’aJuntament de les festes de la Relíquia