Comunicat de resposta a la petició del Teatre Principal per a la presentació del conte