Certificat per al registre d’associacions religioses del Ministeri de Justícia