Carta d’invitació al Honorable D. Juan Gabriel Cotino Ferrer Conseller de Benestar Social als actes religiosos del dia de la Relíquia