Carta d’invitació a la Excma. Sra. Rita Barberá Nolla, Alcaldessa de València als actes religiosos del dia de la Relíquia